Valores

Mar de Ciencia e a conservación do patrimonio

Promovemos un turismo smart, sustentable e slow.

Pensamos que un maior coñecemento dos recursos naturais implica sempre unha mellor conservación.

Estamos moi concienciados coa reciclaxe a bordo e o coidado do medio ambiente.